Hur fungerar a-kassa med jobbgarantin?

Du får inte a-kassa när du är med i jobbgarantin, i stället får du ersättning från Försäkringskassan. Är du med i programmet jobbgaranti för ungdomar får du antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Du får ersättning från Försäkringskassan

Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader samt arbetat tillräckligt mycket och sedan blivit arbetslös får du aktivitetsstöd. Är du 18–24 år och inte medlem i a-kassan får du i stället utvecklingsersättning. Är du över 25 år och är med i jobb-och utvecklingsgarantin (JOB) får du aktivitetsstöd.

Tips! Är du med i jobbgarantin får du ersättning från Försäkringskassan.

För att du ska kunna få högsta möjliga aktivitetsstöd när du är med i jobbgarantin krävs det att du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Fördelen med att gå med i en a-kassa i god tid är att dessa 12 månader förhoppningsvis hinner passera innan du behöver ansöka om ersättning.

Jobbgarantin för ungdomar från 16–24 år

Jobbgarantin är ett program som verkar för att ungdomar under 25 ska börja arbeta eller studera så fort som möjligt. Du kan medverka i programmet om du är 16–24 år och uppfyller något av följande krav:

  • Du har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 3 månader och har under denna tid varit utan arbete på heltid.
  • Du har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 3 månader och har under denna tid arbetat mindre än du skulle kunna, exempelvis haft en timanställning, och har rätt till ersättning från a-kassan.
  • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men har inte fullgjort ett år av prövotiden.
  • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har löpt ut.

När du deltar i jobbgarantin får du ersättning från Försäkringskassan. Det är även Försäkringskassan som beräknar och beslutar om din ersättning.

Har du tidigare haft ett arbete och uppfyller kraven för att få a-kassa kan du få aktivitetsstöd när du deltar i jobbgarantin för ungdomar, annars får du utvecklingsersättning. Det finns ingen särskild a-kassa för ungdomar utan det är jobbgarantin för ungdomar som ska fånga upp arbetslösa ungdomar. Ungdomar kan självklart välja att gå med i en vanlig a-kassa, men det finns vissa åldersgränser.

Utvecklingsersättningens krav och villkor

Utvecklingsersättning ges till dig som

  • deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (som jobbgarantin) via Arbetsförmedlingen
  • är 18–24 år och inte har rätt till ersättning från en a-kassa.

För att få rätt till ersättning måste du delta i aktiviteter under tiden du inte arbetar. Arbetar du 25 procent måste du delta i aktiviteter övriga 75 procent av tiden om du söker heltidsjobb och vill ha ersättning. Om du deltar i ett program på heltid får du

  • 165 kronor per dag om du har gått ut gymnasiet
  • 57 kronor per dag om du inte har en gymnasieexamen.

Den 1 juli det år du fyller 20 år höjs din ersättning till 165 kronor per dag.

Du får mindre pengar om ditt program är på deltid.

Jobb- och utvecklingsgarantin efter 300 ersättningsdagar

Jobb- och utvecklingsgarantin för dig som är över 25 år förkortas JOB och är också ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du har möjlighet att medverka i JOB när dina 300 ersättningsdagar från a-kassan är slut eller om du har varit inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen i 14 månader.

Deltar du i jobb- och utvecklingsgarantin får du ersättning i form av aktivitetsstöd. Dock får de som inte har varit med i en a-kassa bara aktivitetsstöd under 450 ersättningsdagar totalt. JOB är indelad i tre faser, och de som inte uppfyller villkoren för a-kassa får ingen ersättning eller aktivitetsstöd i fas tre.