Hur fungerar a-kassa med jobbgarantin?

Du får inte a-kassa när du är med i jobbgarantin, i stället får du ersättning från Försäkringskassan. Är du med i programmet jobbgaranti för ungdomar får du antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Du får ersättning från Försäkringskassan

Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader samt arbetat tillräckligt mycket och sedan blivit arbetslös får du aktivitetsstöd. Är du 18–24 år och inte medlem i a-kassan får du i stället utvecklingsersättning. Är du över 25 år och är med i jobb-och utvecklingsgarantin (JOB) får du aktivitetsstöd.

Tips! Är du med i jobbgarantin får du ersättning från Försäkringskassan.

För att du ska kunna få högsta möjliga aktivitetsstöd när du är med i jobbgarantin måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Fördelen med att gå med i en a-kassa i god tid är att dessa 12 månader förhoppningsvis hinner passera innan du behöver ansöka om ersättning.

Jobbgarantin för ungdomar från 16–24 år

Jobbgarantin är ett program som verkar för att ungdomar under 25 ska börja arbeta eller studera så fort som möjligt. Du kan medverka i programmet om du uppfyller något av följande krav.

Krav för att vara med i jobbgarantin

  • Du är 16–24 år.
  • Du har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 3 månader och har under denna tid varit utan arbete på heltid.
  • Du har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 3 månader och har under denna tid arbetat mindre än du skulle kunna, exempelvis haft en timanställning, och har rätt till ersättning från a-kassan.
  • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men har inte fullgjort ett år av prövotiden.
  • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har löpt ut.

När du deltar i jobbgarantin får du ersättning från Försäkringskassan. Det är även Försäkringskassan som beräknar och beslutar om din ersättning.

Har du tidigare haft ett arbete och uppfyller kraven för att få a-kassa kan du få aktivitetsstöd när du deltar i jobbgarantin för ungdomar, annars får du utvecklingsersättning. Det finns ingen särskild a-kassa för ungdomar utan det är jobbgarantin för ungdomar som ska fånga upp arbetslösa ungdomar. Ungdomar kan självklart välja att gå med i en vanlig a-kassa, men det finns vissa åldersgränser.

Utvecklingsersättningens krav och villkor

Du kan få utvecklingsersättning om du

  • Deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (som jobbgarantin) via Arbetsförmedlingen.
  • Är 18–24 år och inte har rätt till ersättning från en a-kassa.

För att få rätt till ersättning måste du delta i aktiviteter under tiden du inte arbetar. Arbetar du 25 procent måste du delta i aktiviteter övriga 75 procent av tiden om du söker heltidsjobb och vill ha ersättning.

Om du deltar i ett program på heltid får du

  • 165 kronor per dag om du har gått ut gymnasiet
  • 57 kronor per dag om du inte har en gymnasieexamen

Den 1 juli det år du fyller 20 år höjs din ersättning till 165 kronor per dag. Du får mindre pengar om ditt program är på deltid.

Jobb- och utvecklingsgarantin efter 300 ersättningsdagar

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) för dig som är över 25 är också ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du har möjlighet att medverka i JOB när dina 300 ersättningsdagar från a-kassan är slut eller om du har varit inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen i 14 månader.

Deltar du i jobb- och utvecklingsgarantin får du ersättning i form av aktivitetsstöd. Du som inte har varit med i en a-kassa får dock bara aktivitetsstöd under totalt 450 ersättningsdagar. 

Hur ser upplägget för JOB ut?

Syftet med JOB är att du ska bli redo för att inom kort kunna ta ett arbete eller börja studera, så upplägget är individuellt utformat utifrån dina förutsättningar. JOB är ett frivilligt program, men om du blir antagen är det viktigt att du håller dig till planeringen som din handledare har tagit fram åt dig.

I början av programmet får du hjälp med att söka jobb och skriva ett cv, och i nästa steg kommer du få möjlighet att göra praktik, arbetsträna eller gå en utbildning i hur man startar upp ett eget företag. Målet är givetvis att du ska få ett arbete, och när målet uppnås avslutas programmet direkt.

Vad händer om man inte får jobb?

Har du inte fått ett arbete eller annan sysselsättning efter 90 veckor går man över till att sätta in målinriktade insatser. I dag fokuserar man i denna del av programmet på att erbjuda individanpassat stöd till personer som hamnat längst bort från arbetsmarknaden, till exempel i form av praktik eller utbildning, för att dessa ska få större möjligheter att ta sig ur sin arbetslöshet på ett mer hållbart sätt.

Tidigare hette den sista delen av JOB ”Fas 3”, även kallad ”Sysselsättningsfasen”. Det dåvarande upplägget fick skarp kritik för att det sällan ledde till några varaktiga anställningar. Det ansågs snarare bidra till utnyttjande av lågavlönad arbetskraft.

Vad händer om jag tackar nej till jobbgarantin?

Om du tackar nej till jobbgarantin riskerar du att inte få någon ersättning från a-kassan. För att få a-kassa när du är arbetslös måste du delta i de aktiviteter och program som Arbetsförmedlingen bedömer att du ska vara med i.