Betalar man skatt på a-kassa?

Ja, man betalar skatt på ersättning från a-kassan. A-kassa beskattas på samma sätt som lön. Exakt vilken skattesats som används varierar beroende på var i landet du bor.

Även grundbeloppet är skattepliktigt

Den som inte är med i en specifik a-kassa kan få ut ett grundbelopp vid arbetslöshet. Grundbeloppet är som mest 510 kronor per dag, en form av dagsersättning. Den summan är du skyldig att betala skatt på.

Ersättningen delas ut proportionerligt baserat på arbetsomfattning. Den som arbetat halvtid får därmed halva grundbeloppet.

Inkomstbaserad ersättning kan motsvara upp till 80 procent av den tidigare lönen. Den delas bara ut till a-kassans medlemmar. Även den är skattepliktig.

Tips! På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut din skatt. Ange din ersättning under “1. Inkomster – Tjänst”, på den andra raden “Sjukpenning, a-kassa, m.m.”.

Det är bara a-kassans medlemmar som får en inkomstbaserad ersättning. Du räknas inte som medlem förrän du har varit med i 3 månader.

Det är därför alltid bättre att gå med i en a-kassa så fort som möjligt. Genom att kvalifikationstiden får passera kan du känna dig trygg – skulle olyckan vara framme får du en bra ersättning. Det finns vissa saker du bör tänka lite extra på när du ska bestämma vilken a-kassa du ska välja.

Inkomstförsäkringen är inte skattepliktig

En a-kassa har en ekonomisk smärttröskel. Vissa löner är för stora för a-kassorna att matcha.
För dessa fall finns inkomstförsäkringar. De är till för dig som tjänar mer än 33 000 kronor i månaden före skatt.

Visste du? 2021 var rikets medellön 37 100 kronor, medan a-kassans tak bara var 33 000 kronor. Många skulle därför gynnas av en inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan och utgör en extra kostnad. Med den garanteras du en proportionerlig ersättning.

En av fördelarna med inkomstförsäkring är att du inte betalar någon skatt på den ersättning du får från inkomstförsäkringen.