Kan jag få a-kassa om jag blivit permitterad?

Nej, du kan inte få a-kassa om du har blivit permitterad. Permittering innebär att du fortfarande har kvar din anställning, även om du inte utför dina arbetsuppgifter i samma grad som tidigare. Du anses alltså inte ha blivit uppsagd eller arbetslös.

Vad är permittering?

Permittering är ett alternativ till uppsägning när en arbetsgivare inte kan tillhandahålla lika mycket arbete till en anställd under en tid. Som anställd kan du då bli tillfälligt arbetsbefriad tills arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter igen.

Din anställning upphör inte om du blir permitterad. I regel är det enda som skiljer att du inte måste vara på din arbetsplats lika mycket som tidigare.

Permittering kan innebära att arbetsgivaren drar ner på din arbetstid, så att du jobbar mindre än du gör i vanliga fall. Det kan också innebära att du blir helt arbetsbefriad under en tid.

Exempel: Produktionen på en fabrik har varit mycket större än efterfrågan på de färdiga produkterna. Arbetsgivaren beslutar därför av ekonomiska skäl att stänga av maskinerna under en tid. Fabriksarbetarna har då fortfarande kvar sin anställning och rätt till lön, även om de inte kan utföra sina arbetsuppgifter under en viss tid.

När orsaken till din permittering upphör får du återgå till din tidigare arbetsgrad igen. Under tiden som du är permitterad behöver du alltså vara tillgänglig för din arbetsgivare.

Du får oftast behålla din lön under permittering

Enligt lagen om anställningsskydd (las) 21 § har du rätt att behålla din lön under permitteringen. Du ska alltså få betalt även för den arbetstid som du inte är skyldig att närvara på jobbet.

Dock finns det undantag för den här regeln. Till exempel har du inte rätt till samma lön om permitteringen beror på att ditt arbete är säsongsberoende, och att det därför inte finns något behov av dina arbetsuppgifter under vissa säsonger. Andra skäl till att ditt arbete inte är sammanhängande till naturen ger inte heller rätt till samma lön.

Tänk på! I de flesta fall har du rätt till samma lön vid permittering som när du arbetar, om inget annat står i ditt kollektivavtal.

Rätten till samma lön under permitteringen kan också avtalas bort i kollektivavtalet, om en central arbetstagarorganisation är med och stiftar eller godkänner kollektivavtalet.

Permittering på grund av coronavirus ger inte rätt till a-kassa

Med anledning av coronaviruset, eller covid-19, införde regeringen korttidspermittering från den 16 mars 2020. Det innebär att företag får minska arbetstagares arbetstid till 40 procent om det har uppstått arbetsbrist på grund av coronaviruset.

Om du har fått minskad arbetstid på grund av coronaviruset har du inte rätt till någon a-kassa för den arbetstid du har förlorat. Precis som vid annan typ av permittering är du fortfarande anställd och får lön för den arbetstid du har förlorat.

Tänk på! Du har inte rätt till a-kassa på deltid om arbetsgivaren har permitterat dig på deltid.

Enligt regeringens besked får du ungefär 90 procent av din ordinarie lön i permitteringslön. Företagen kan få hjälp av staten att betala upp till 50 procent av lönekostnaderna under korttidspermitteringen.

Påverkas min a-kassa om jag blir uppsagd under permitteringen?

Nej, din a-kassa påverkas inte om du blir uppsagd under permitteringen, jämfört med om du blivit uppsagd när du arbetade din ordinarie arbetstid.

Under tiden som du är permitterad kan din arbetsgivare säga upp dig på samma villkor som när du arbetar. Om du blir uppsagd under tiden som du är permitterad kan du därför ansöka om ersättning från a-kassan, precis som vid vanliga uppsägningar.

Permitteringstiden hoppas över när a-kassan räknar ut vilken ersättning du har rätt till. Din ersättning från a-kassan blir alltså inte mindre om du blir uppsagd efter en periods permittering, utan baseras på den lön du hade innan permitteringen.

Exempel: Lars har arbetat heltid, men blivit permitterad på deltid. Nu arbetar han 60 procent och är permitterad 40 procent. Om arbetsgivaren säger upp Lars och Lars ansöker om a-kassa, kan han fortfarande bli beviljad a-kassa för heltidsarbete utifrån sin ordinarie lön.

En del a-kassor menar att tid med korttidspermittering kan räknas med i vissa fall, om det krävs för att du ska uppfylla arbetsvillkoret för a-kassa. Men om du uppfyllde arbetsvillkoret innan permitteringen hoppar a-kassan alltså över permitteringstiden.