Hur många jobb måste man söka för att behålla a-kassan?

De generella riktlinjerna från Arbetsförmedlingen är att du ska söka minst sex lämpliga jobb varje månad när du är arbetslös. Men står det något annat i din handlingsplan ska du följa det. I din personliga handlingsplan kan det stå att du ska söka färre eller fler jobb än så. Kraven kan variera beroende på vilka jobb du har möjlighet att få, baserat på din utbildning och erfarenhet och med den inriktning som du och din arbetsförmedlare har kommit överens om.

Alla a-kassor har i stort sett samma regler

Reglerna kring jobbsökande är i stort sett desamma oavsett om du är eller blir medlem i en fristående a-kassa eller en a-kassa knuten till facket. Du rapporterar ditt jobbsökande till Arbetsförmedlingen och om du missköter ditt jobbsökande finns det risk att du inte får behålla din ersättning under en kortare eller längre period.

Däremot är det bra att ta reda på om a-kassan har interna riktlinjer för hur många jobb du ska söka. Lagen om arbetslöshetsförsäkring säger bara att du aktivt ska söka lämpliga arbeten. Även om alla a-kassor följer detta kan de ha olika syn på vad aktivt arbetssökande innebär.

Du ska ha för avsikt att arbeta

Om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan ska du alltid ha för avsikt att arbeta och det får inte finnas hinder för det. Anledningen till detta är för att det aldrig ska “löna sig” att inte arbeta och enbart få ersättning. Syftet med ersättningen ska vara ett ekonomiskt stöd under den tid du letar nytt arbete. Du ska själv vara aktiv i ditt arbetssökande, så att du så snabbt som möjligt kan få ett nytt arbete.

 • Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en handlingsplan där framgår vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete.
 • Du ska rapportera dina aktiviteter till Arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten berättar du vad du har gjort för att få ett arbete eller annan sysselsättning.
 • Du måste alltid komma på bokade möten med Arbetsförmedlingen och kontakta Arbetsförmedlingen när ni har kommit överens om att du ska göra det.
 • Om du inte har några godtagbara hinder måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på hela arbetsmarknaden. Det gäller redan från första dagen som du får eller begär a-kassa och kan innebära att du kan behöva dagpendla, veckopendla eller flytta.

Du får inte tacka nej till jobb

Om du inte följer reglerna kring jobbsökande får du inte behålla din ersättning från a-kassa. Du kan bli utan ersättning i någon till några dagar eller flera veckor beroende på hur mycket du bryter mot reglerna. Både att missköta jobbsökandet och förlänga tiden i arbetslösheten (genom att tacka nej till jobb) kan leda till att du inte får behålla din a-kassa.

Att missköta jobbsökandet innebär att du

 • inte medverkar till att ta fram en handlingsplan
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen
 • inte söker lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen har anvisat
 • inte aktivt söker lämpliga arbeten.
 1. Första gången får du en varning.
 2. Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 3. Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 4. Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 5. Femte gången: Du måste på nytt uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning igen.

Att förlänga tiden i arbetslöshet innebär att du

 • tackar nej till ett lämpligt erbjudet arbete
 • medvetet gör så att en anställning inte blir av
 • tackar nej till ett program med aktivitetsstöd.
 1. Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 2. Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 3. Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 4. Femte gången: Du måste på nytt uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning igen.