Kan jag få a-kassa om jag är tjänstledig?

Nej, om du är tjänstledig har du i regel inte rätt till a-kassa. Det finns dock två undantag, hälsoskäl och annat arbete. Om du är tjänstledig ska din ansökan om a-kassa alltid kompletteras med anledningen till ledigheten från din tjänst.

Du måste uppfylla kraven för ersättning

Om du ska vara tjänstledig och räknar med att få ersättning från a-kassan är det viktigt att du har alla intyg du behöver samt att du kommunicerar med din arbetsgivare, a-kassan och Försäkringskassan. Det är ganska specifika regler som gäller för a-kassa vid tjänstledighet. Generellt kan du få ersättning i samband med tjänstledighet vid två tillfällen.

1. På grund av hälsoskäl

Om du är tjänstledig från ditt arbete på grund av hälsoskäl kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om följande villkor är uppfyllda:

  1. Du får ingen lön från din arbetsgivare.
  2. Din arbetsgivare har utrett möjligheterna till omplacering. Utredningen ska visa att du inte kan återgå vare sig till ditt tidigare arbete eller till annat arbete hos din arbetsgivare.
  3. Försäkringskassan bedömer att det finns arbeten som du klarar av att utföra på arbetsmarknaden i övrigt.
  4. Din arbetsgivare har tagit sitt ansvar för din rehabilitering.
  5. Du uppfyller övriga villkor för att få ersättning från a-kassan.

Om du är tjänstledig på grund av hälsoskäl ska du alltid meddela a-kassan om det när du ansöker om ersättning vid arbetslöshet. Du kan behöva uppvisa läkarintyg, beslut från Försäkringskassan om din arbetsförmåga och ett intyg på att en omplaceringsutredning är gjord.

2. På grund av annat arbete

Om du är tjänstledig från en deltidstjänst för att ta ett arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för den tid du inte arbetar. Du måste dock uppfylla följande villkor:

  • Du är tjänstledig utan lön för att utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad.
  • Anställningarna går inte att kombinera.
  • Du uppfyller övriga villkor för att få ersättning från a-kassan.

Är du tjänstledig på grund av annat arbete ska du alltid skicka in ett intyg som styrker det. Det skulle exempelvis kunna vara ett anställningsbevis som du skickar med i din ansökan.

Tjänstledighet kan påverka din ersättning från a-kassan

Tänk på att ersättningen för a-kassa baseras på dina inkomster de senaste 12 månaderna. Om du skulle förlora jobbet under din tjänstledighet kan din ersättning därför bli lägre.

Exempel: Vera jobbar heltid med en månadslön på 32 000 kronor i månaden. Hon blir uppsagd och ansöker om ersättning från sin a-kassa. Eftersom hon har jobbat heltid utan frånvaro de senaste 12 månaderna blir hennes ersättning varje månad 80 procent av hennes månadslön, det vill säga 25 600 kronor före skatt.

Albin jobbar också heltid med en månadslön på 32 000 kronor, men han ansöker om tjänstledighet i 6 månader. Under sin tjänstledighet blir han uppsagd från jobbet, och han blir arbetslös samtidigt som tjänstledigheten tar slut.

Eftersom Albin endast har haft inkomst från arbete i 6 av de senaste 12 månaderna slås inkomsterna ut över alla 12 månader. 32 000 x 6 / 12 = 16 000 kronor. 80 procent av 16 000 är 12 800 kronor. Albins ersättning från a-kassan blir alltså endast cirka 12 800 kronor före skatt.

Men eftersom man måste ha varit medlem i en a-kassa minst 12 månader för att få inkomstbaserad ersättning är det bra att fortsätta betala medlemsavgiften även under tjänstledigheten.

Andra regler kan gälla om du tar tjänstledigt för att studera

Om du tar tjänstledigt för att studera kan det vara andra regler som gäller, eftersom det kan räknas som överhoppningsbar tid. Har du frågor om hur din ersättning kan påverkas i just din situation rekommenderar vi att du hör av dig till din a-kassa och tar reda på vad som gäller.