Kan jag få a-kassa om jag är tjänstledig?

Nej, om du är tjänstledig har du i regel inte rätt till a-kassa. Det finns dock två undantag, hälsoskäl och annat arbete. Om du är tjänstledig ska din ansökan om a-kassa alltid kompletteras med anledningen till ledigheten från din tjänst.

Du måste uppfylla kraven för ersättning

Om du ska vara tjänstledig och räknar med att få ersättning från a-kassan är det viktigt att du har alla intyg du behöver samt att du kommunicerar med din arbetsgivare, a-kassan och Försäkringskassan. Det är ganska specifika regler som gäller för a-kassa vid tjänstledighet. Generellt kan du få ersättning i samband med tjänstledighet vid två tillfällen.

1. På grund av hälsoskäl

Om du är tjänstledig från ditt arbete på grund av hälsoskäl kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om följande villkor är uppfyllda:

  1. Du får ingen lön från din arbetsgivare.
  2. Din arbetsgivare har utrett möjligheterna till omplacering. Utredningen ska visa att du inte kan återgå vare sig till ditt tidigare arbete eller till annat arbete hos din arbetsgivare.
  3. Försäkringskassan bedömer att det finns arbeten som du klarar av att utföra på arbetsmarknaden i övrigt.
  4. Din arbetsgivare har tagit sitt ansvar för din rehabilitering.
  5. Du uppfyller övriga villkor för att få ersättning från a-kassan.

Om du är tjänstledig på grund av hälsoskäl ska du alltid meddela a-kassan om det när du ansöker om ersättning vid arbetslöshet. Du kan behöva uppvisa läkarintyg, beslut från Försäkringskassan om din arbetsförmåga och ett intyg på att en omplaceringsutredning är gjord.

2. På grund av annat arbete

Om du är tjänstledig från en deltidstjänst för att ta ett arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för den tid du inte arbetar. Du måste dock uppfylla följande villkor:

  • Du är tjänstledig utan lön för att utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad.
  • Anställningarna går inte att kombinera.
  • Du uppfyller övriga villkor för att få ersättning från a-kassan.

Är du tjänstledig på grund av annat arbete ska du alltid skicka in ett intyg som styrker det. Det skulle exempelvis kunna vara ett anställningsbevis som du skickar med i din ansökan.