Kan jag få a-kassa mellan två jobb?

Det beror på hur länge du är mellan två jobb. För att få a-kassa krävs det att du är registrerad på Arbetsförmedlingen, aktivt söker jobb och står till arbetsmarknadens förfogande (samt uppfyller övriga krav för att få ersättning från a-kassa). Om du slutar på ett jobb och ska börja på ett nytt inom en viss period kan det anses onödigt att du ska söka andra jobb, eftersom du egentligen inte har för avsikt att hitta ett nytt jobb. Dock är detta en förutsättning för att du ska kunna få ersättning.

A-kassa har alltid en viss karenstid

Det är alltid ett visst antal karensdagar när du ska få ersättning från a-kassa. Har du blivit uppsagd är det 6 karensdagar men om du sagt upp dig själv blir du avstängd i 45 avstängningsdagar och därefter inleds din a-kassaperiod med 6 obligatoriska karensdagar. Under avstängningsperioden och karensdagarna får du ingen ersättning.
Vill du gå med i en a-kassa eller byta a-kassa i samband med att du byter jobb ska du utgå från vilket yrkesområde du kommer arbeta inom. Vissa a-kassor specificerar sig nämligen på särskilda yrkesområden, framför allt de fackliga a-kassorna.

Du ansvarar själv för att skydda din SGI

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett underlag för att beräkna hur mycket pengar du kan få i exempelvis föräldrapenning eller sjukpenning. Genom att skydda din SGI har du rätt att få sjukpenning, föräldrapenning och andra ersättningar som är baserade på den inkomst du hade innan du blev arbetslös.

Tips! Du måste vara arbetssökande för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst.

Har du arbetat i minst 6 månader innan du blev arbetslös är din SGI skyddad i 3 månader. Efter 3 månader kan du fortsätta att skydda din SGI genom att bland annat vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Bara arbetssökande får ersättning

Om du vill ansöka om ersättning från a-kassan under den perioden du är mellan två jobb måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, trots att du egentligen inte söker nytt arbete. Under den tid du är inskriven på Arbetsförmedlingen måste du söka lämpliga arbeten och det finns risk att förlora din a-kassa om du tackar nej till ett arbete eller en praktikplats.
När du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du skicka in aktivitetsrapport varje månad där du redovisar de arbeten du sökt under månaden. Aktivitetsrapporten ska alltid skickas in mellan den 1-14 månaden den följande månaden. Beroende på när och hur länge du är arbetslös kan du slippa skicka in aktivitetsrapport.

Exempel om du har blivit uppsagd

Arbetslös i 6 dagar:

Exempel: Du slutar på ditt jobb den 31 augusti och ska börja på ett nytt den 6 september

Eftersom det alltid är 6 karensdagar för att få ersättning från a-kassan är det ingen idé att varken skriva in dig på Arbetsförmedlingen eller ansöka om ersättning under din arbetslösa vecka.

Arbetslös från 6 dagar till 1 månad:

Exempel: Du slutar på ditt jobb den 31 augusti och ska börja på ett nytt den 30 september

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen den 1 september och ska skrivas ut den 29 september. Din aktivitetsrapporten ska skickas in mellan den 1-14 oktober vilket innebär att du inte kommer kunna aktivitetsrapportera. Med de 6 obligatoriska karensdagarna kan du max få ersättning för 3 arbetslösa veckor av 1 månad (ca 15 ersättningsdagar).

Arbetslös från 1 månad till 3 månader:

Exempel: Du slutar på ditt jobb den 31 augusti och ska börja på ett nytt den 1 december

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen den 1 september och ska skrivas ut den 30 november. Under denna tid måste du ansöka om arbeten och även skicka in aktivitetsrapport.

Tänk på! Det är inte tillåtet att tacka nej till arbeten och du får inte heller försöka försämra dina chanser att få ett arbete.

Detta gör att det blir något komplicerat eftersom att du riskerar att förlora din ersättning men du måste söka jobb för att kunna få någon ersättning överhuvudtaget. Hur länge du får ersättning under perioden är därför avhänt till om du får något jobb eller inte. De 6 obligatoriska karensdagarna infaller som vanligt och du kan max få ersättning i 2 månader och 3 veckor (cirka 59 ersättningsdagar)

Arbetslös längre än 3 månader:

Exempel: Du slutar på ditt jobb den 31 augusti och ska börja på ett nytt den 1 januari

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen den 1 september och ska skrivas ut den 31 december. Under denna tid måste du aktivt söka lämpliga arbeten och du får inte tacka nej om du får ett jobberbjudande. Söker du jobb under perioden men inte får något kan du få ersättning från a-kassan under din tid mellan de två jobben (bortsett från 6 karensdagar).
Skulle du däremot få ett jobb under perioden riskerar du att förlora ersättningen om du tackar nej. Tänk på att om du är arbetslös i mer än 3 månader måste du skydda din SGI och det kan vara ett bättre alternativ att tacka ja till ett jobb för att sedan säga upp dig själv innan du ska börja på nästa. Du måste dock ha koll på din uppsägningstid och andra villkor innan du tackar ja.

A-kassa om du själv bytt jobb

Om du har sagt upp dig själv från ditt tidigare jobb blir du avstängd från a-kassan i 45 dagar och därefter inleds dina karensdagar som är 6 dagar utan ersättning, vilket alltid gäller vid egen uppsägning. Detta betyder alltså att om du ska börja på ditt nya jobb inom 52 dagar är det ingen idé att ansöka om ersättning.


Är du mellan jobb längre än så kan du få ersättning från a-kassan men du måste själv hålla koll på din SGI och du riskerar att förlora din ersättning om du tackar nej till arbeten. Det kan vara en bra idé att vänta med att säga upp dig så det inte blir ett så stort glapp mellan dina anställningar, alternativt förhandla med din nya arbetsgivare om att få börja tidigare.