Vad gör jag om jag får avslag från a-kassan?

Att få ett avslag från a-kassan kan kännas tungt, och ibland är det svårt att veta vad som gått fel och hur man går vidare. Bara lugn, här går vi igenom orsakerna bakom ett avslag och vad du kan göra om du inte är nöjd med a-kassans beslut.

Då kan du få avslag från a-kassan

Om a-kassan ger avslag på ansökan om ersättning anser de helt enkelt att du inte uppfyller deras villkor. Men det kanske inte är så lätt att veta exakt vilka situationer som kan leda till ett avslag. Nedan ser du några exempel.

Exempel på situationer då du kan få avslag från a-kassan

  • Du har inte arbetat tillräckligt mycket och tillräckligt länge innan du blev arbetslös.
  • Du är inte inskriven hos Arbetsförmedlingen.
  • Du är inte helt arbetslös.
  • Du är egenföretagare som inte lagt ditt företag vilande eller gjort dig av med företaget.
  • Du studerar (i vissa undantagsfall kan du få ersättning även om du studerar, men det hör till ovanligheterna).

Vilka regler gäller om man lägger företaget vilande?

Enligt de nya reglerna som infördes 1 januari 2024 gäller följande: har du fått beslut om att lägga företaget vilande och väljer att återuppta verksamheten igen (från och med 1 januari 2024) måste du vara verksam i företaget i minst tre år (tidigare var det minst fem år) för att kunna lägga företaget vilande och få ersättning igen. Har det gått kortare tid än så måste ditt företag läggas ner helt för att a-kassan ska betrakta dig som arbetslös.

Detta gäller om du återupptog verksamheten någon gång mellan 2020 och 2023

Däremot ska du som återupptog verksamheten någon gång mellan 2020 och 2023 ha möjlighet att lägga verksamheten vilande igen om du återigen blir arbetslös den 1 januari 2024 eller senare, och det gäller oavsett om du har varit verksam i minst tre år eller ej. Men tar du upp verksamheten efter det måste det ha gått minst tre år innan du kan lägga företaget vilande igen och få ersättning.

Begär omprövning av din ansökan

Anser du att a-kassan felaktigt har gjort avslag på din ansökan om ersättning kan du begära att a-kassan omprövar sitt beslut. Om du vill begära en omprövning beskriver du i ett särskilt brev vad du upplever har blivit fel och vad du vill ändra.

Tänk på! Din begäran måste komma in till a-kassan inom två månader från dagen du fick beslutet. Om ditt brev kommer in efter det får a-kassan inte ompröva beslutet. Vid en omprövning kommer a-kassan utreda ditt ärende på nytt och då väga in eventuella kompletterande uppgifter.

När a-kassan har tittat igenom din begäran om omprövning kommer du få ett beslut från a-kassan. Där står det om de håller fast vid eller ändrar sitt tidigare beslut

Du kan överklaga a-kassans beslut

Håller a-kassan fast vid sitt tidigare beslut efter en omprövning och du fortfarande anser det vara felaktigt kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Då får du ännu en gång skriva till din a-kassa och berätta vad du vill ändra och varför.

Tänk på! A-kassan måste ha fått in ditt brev inom två månader från den dag du fick ditt omprövningsbeslut, annars får de inte vidarebefordra brevet till förvaltningsrätten för ytterligare en prövning.

Är du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga beslutet till kammarrätten. För att de ska ta upp ditt mål krävs ett prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, och även det kräver ett särskilt prövningstillstånd.

Det finns andra ersättningar att söka om du får avslag från a-kassan

Även om a-kassan inte godkänner din ansökan om inkomstbaserad ersättning kan du till exempel fortfarande ha rätt till grundersättning.

Grundersättning kan du få om du uppfyller ett arbetsvillkor, men inte uppfyller medlemsvillkoret. Du kan även få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa, men uppfyller ett arbetsvillkor. Du måste vara minst 20 år för att få grundersättning. 

Har du varken rätt till inkomstbaserad ersättning eller grundersättning och blir arbetslös utan a-kassa finns det andra ersättningar att söka. 

Exempel på ersättningar du kan söka när du är arbetslös utan a-kassa

  • Aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Om du deltar i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin, kan du få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
  • Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun och ansöka om ekonomiskt bistånd för privatpersoner, till exempel försörjningsstöd.
  • Studiestöd från CSN. Du kanske skulle kunna börja studera för att öka dina möjligheter ute på arbetsmarknaden, och då kan du ansöka om studiebidrag- och lån hos CSN.