Påverkar semester a-kassan?

Ja, om du tar semester kommer din a-kassa att påverkas. För att ha rätt till ersättning från a-kassan krävs det är du är i Sverige och kan ta ett jobb du blir erbjuden. Du måste även aktivt söka jobb och uppfylla de övriga kraven för att få ersättning.

Semester är förhinder i arbetssökande

Om du vill ta semester från ditt arbetssökande när du är arbetslös på heltid räknas detta som förhinder, vilket även är vad du ska fylla i på ditt kassakort. Förhindrad innebär helt enkelt att du varit förhindrad från att söka/ta arbete under dessa dagar. Tänk på att du aldrig ska fylla i semesterrutorna om du är helt arbetslös, dessa används enbart om du har semester från en anställning. För de dagar du är förhindrad kommer du inte få någon ersättning från a-kassan.

Semester vid deltidsarbete

Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för att ha semester. Du måste dock alltid komma överens med din arbetsgivare om när det är lämpligt att ta semester. Oavsett varför du har semester gäller två grundregler:

  1. Semesterdagar räknas alltid som hela dagar. Även om du enbart skulle arbetat några få timmar den aktuella dagen räknas det som att du har semester hela dagen.

    Exempel: Klara arbetar 50 % med månadslön. Hennes arbetstid är förlagd onsdag och torsdag. Vecka 29 har hon semester från sitt arbete hela veckan. På kassakortet ska hon ange semester måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag.

  2. Arbetslösa dagar räknas som semesterdagar om de ligger mellan dagar då du har semester. Om du får ersättning från a-kassan någon eller några dagar per vecka har du inte rätt till ersättning för de arbetslösa dagarna som ligger mellan semesterdagar. Det gäller även om du har ett arbete där du jobbar heltid en vecka och är arbetslös på heltid en vecka.

Om du vill resa utomlands inom EU för att söka jobb ska du ansöka om intyg hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Skaffa intyg för att få söka jobb utomlands.