Påverkar semester a-kassan?

Ja, om du tar semester kommer det att påverka a-kassan. Du får ta semester om du är arbetslös, men du kommer däremot inte att få någon ersättning. Hur du ska fylla i tidrapporten beror på om du är arbetslös på heltid eller om du har ett deltidsarbete. På den här sidan berättar vi mer om hur du tar semester när du är helt arbetslös, men även hur det fungerar om du jobbar deltid.

Så tar du semester om du är helt arbetslös

Om du är helt arbetslös och vill ta semester räknas det som ett hinder i ditt arbetssökande. Under dessa dagar står du alltså inte till arbetsmarknadens förfogande, vilket du måste fylla i på din tidrapport till a-kassan.

På tidrapporten ska du då använda rutan Kan inte ta arbete. För de dagar du inte kan ta eller söka arbete kommer du inte att få någon ersättning från a-kassan.

Hur fungerar semester om jag jobbar deltid?

Om du tar ut betald semester från ett deltidsarbete ska du fylla i rutan Semester på din tidrapport. Du ska alltid bocka i hela dagar eller hela veckor. Även om du bara skulle ha arbetat några timmar den aktuella semesterdagen räknas hela dagen som semester.

Tar du längre semester än enstaka dagar räknas även dagarna som ligger mellan semesterdagarna som semester, även om du inte skulle ha arbetat då. Detta innebär att du inte kan få a-kassa för arbetslösa dagar som ligger mellan dagarna du har semester från ditt arbete.

Exempel på hur semester ska redovisas i tidrapporter

För att illustrera hur semester ska redovisas i tidrapporterna till a-kassan beroende på vilken arbetssituation du befinner dig i ger vi dig tre exempel här nedanför.

  1. Tar ledigt en hel vecka. Younes jobbar måndag, onsdag och fredag och tar ut semester alla dagar som han skulle ha arbetat. På sin tidrapport fyller han i 60 procent i rutan Anställningens omfattning och bockar i Semester varje dag, det vill säga måndag till fredag den veckan.
  2. Tar ledigt ett par dagar. Elisa jobbar normalt tisdag, onsdag och torsdag och tar ut en semesterdag för tisdag och en för torsdag, men jobbar onsdag. På tidrapporten fyller hon i 60 procent i rutan Anställningens omfattning och bockar i Semester för tisdag och torsdag.
  3. Jobbar timmar utan betald semester. John jobbar timmar och har inte rätt till betald semester. Om han vill ta semester fyller han i Kan inte ta arbete för de dagar han är ledig.

Kontakta din a-kassa om du är osäker

Om du är osäker på hur du ska fylla i dina tidrapporter när du vill ta ledigt, oavsett om du är helt arbetslös eller jobbar deltid, ska du alltid kontakta din a-kassa. Det är bättre att dubbelkolla en gång för mycket än att det blir fel.