Hur gör jag om jag är arbetslös utan a-kassa?

Som arbetslös utan a-kassa har du möjlighet att få något som kallas kallas grundersättning. Grundersättningen är dock väldigt låg vilket är den främsta anledningen till varför det är så viktigt att vara medlem i en a-kassa.

Du kan ha rätt till grundersättning

Om du blir arbetslös utan att vara medlem i en a-kassa kan du fortfarande ha rätt till en viss grundersättning. Grundersättningen betalas ut av Alfakassan på uppdrag av regeringen. Alfakassan är en fristående a-kassa som du även kan bli medlem i (trots att du är arbetslös). Du måste dock inte vara medlem i Alfakassan för att få grundersättning.

För att få grundersättning krävs det dock att du uppfyller samma krav som för ersättning från a-kassa bortsett från medlemsvillkoret. Du måste alltså uppfylla de tre grundvillkoren och ett arbetsvillkor.

Fördelaktigt att gå med i a-kassan

Efter en period av arbetslöshet bör du se till att bli medlem i en a-kassa. Trots att du inte kan få någon ersättning om du redan är arbetslös kommer du att kunna få det i framtiden.

Tips! Det är bättre att gå med i a-kassan sent än att aldrig gå med.

Skulle du vara arbetslös så länge att du blir anvisad till jobb-och utvecklingsgarantin är det även en fördel att vara medlem i a-kassan eftersom att du då får betydligt större aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Grundvillkor:

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

Arbetsvillkor:

  • Du har under den senaste tolvmånadersperioden före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad
  • Du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Om du uppfyller dessa villkor har du rätt till grundersättning. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid under ett år. Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. Din ersättning beräknas baserat på din genomsnittliga veckoarbetstid och maxbeloppet är 365 kronor per dag.

Exempel: David har arbetat 50 procent i 12 månader utan frånvaro. Han är inte medlem i någon a-kassa och blir nu arbetslös. Davids ersättning beräknas därför som: 365 X 0,5 = 182,5 kr. David får 183 kr per dag i grundersättning. Hade han varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader hade han kunnat få betydligt mer i ersättning.

Ansök om bidrag och stöd

Om du blir arbetslös utan a-kassa kan du försöka vända dig till andra myndigheter för att få bidrag. Du kan exempelvis ansöka om ekonomiskt bistånd för privatpersoner, börja studera och ansöka om studiemedel från CSN eller ansöka om bostadsbidrag samtidigt som du får grundersättning. Du kan även delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och få aktivitetsstöd. Det kan även vara bra att ringa Arbetsförmedlingen så fort som möjligt för att få hjälp med din situation.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se